You are not logged in.

1

Wednesday, November 12th 2008, 9:57am

Xeder, Galzin

ID 13226
Login Xeder
Postać Xeder

ID 10498
Login Galzin
Postać Galzin

Multikonta, ban stały;
możliwość odblokowania jednego z kont po 5 dniach.
Ex-Team. Aktualny operator: Kruczoczarny

2

Thursday, November 13th 2008, 8:55am

Galzin zostanie odblokowany za 4 dni.
Ex-Team. Aktualny operator: Kruczoczarny