You are not logged in.

1

Monday, December 1st 2008, 11:12am

REZZO, necromanta

ID 6646
Login adamw300i
Postać REZZO

ID 12263
Login niezgoda85
Postać necromanta

Multikonta, ban stały;
Możliwość odblokowania jednego z kont po 5 dniach;
Ex-Team. Aktualny operator: Kruczoczarny

2

Tuesday, December 9th 2008, 7:01pm

Konto REZZO odblokowane.
Ex-Team. Aktualny operator: Kruczoczarny