You are not logged in.

21

Tuesday, May 3rd 2011, 5:23pm


Cytat z pw od jednego.... gracza ;p" nie o wojny chodzi , tylko o lokacje - chodzę 6 szt dzieci macedoni na jaskinie
2 i mnie rozwala - o co chodzi i co potrzeba? "