You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Oficjalne Forum - Time Edge - Czas Wojny. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Friday, May 11th 2018, 1:25pm

Zmiana regulaminu gry.

Witajcie,

kiedy: w dniu 21.05.2018, o ile nie wystąpią inne nie przewidziane zdarzenia ale nie później niż do 24.05.2018 roku.

dlaczego:

- w związku z wprowadzeniem RODO musimy dostosować zarówno regulamin, grę jak i forum do wymogów stosownych przepisów

dodatkowe zmian:
- w związku z tym, że w bieżącym roku planujemy wydać Aplikację mobilną, co (prawdopodobnie) wiązać się będzie z obsługą płatności Google (sklep play) oraz rozszerzeniem zasięgu na inne rynki postanowiliśmy dodać zmiany precyzujące status wpłat premium.

- w związku z zatrudnieniem przez nas Community Managera, postanowiliśmy zmienić zasady zgłaszania reklamacji tak by z jednej strony nadążały za rozwojem technologii, a z drugiej uwzględniały to, że nie będzie nas można tak łatwo spotkać na forum.

W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości pozostajemy do Waszej dyspozycji.

Wasz,
BWTeam


Poniżej zamieszona jest lista zmian:

§2
V. Wpłaty, darowizny oraz nabycie usług cyfrowych.
1. O ile lokalne przepisy nie stanowią inaczej każda wpłata w szczególności na usługi premium jest dobrowolną darowizną. W związku z czym nie przysługują Ci żadne świadczenia oraz nie nabywasz żadnych prawa lub roszczeń.
Dokonując wpłaty potwierdzasz, że jestem świadom, że ma ona charakter dobrowolnej darowizny.
2. W przypadku gdy punkt 1 nie ma zastosowania stosuje się następujące przepisy:
Dokonując zakupu usług premium (w szczególności, takich jak: konto "Premium", usługi premium, zawartość premium) jestem świadom, że usługi te zostaną dostarczone i aktywowane niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.
Oznacza to, iż nie będzie mi przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy zakupu.
Kontynuując zakup potwierdzam, że jestem świadom, że zrzekam się prawa do odstąpienia od umowy zakupu.

§6
V. Więcej informacji nt ochrony danych osobowych możesz znaleźć w naszej /link/Polityce Prywatności/link/.

§11 Tryb postępowania reklamacyjnego.
I. Postępowanie przed-reklamacyjne.
Przed złożeniem reklamacji użytkownik zobowiązany jest do skorzystania z dostępnych metod polubownego wyjaśnienia sprawy. W szczególności do kontaktu z Operatorem lub Super-operatorem na forum gry poprzez opcję PW lub złożenie skargi w dziale Skargi na forum gry.
W przypadku skargi związanej z obsługą płatności przed złożeniem reklamacji użytkownik zobowiązany jest do skorzystania z dostępnych metod polubownego wyjaśnienia sprawy poprzez wypełnienie Formularza Kontaktowego dostępnego w zakładce Konto Premium w grze.
W przypadku skargi związanej z przyczynami oraz czasem zablokowania (ban-u) w grze informacja zostanie wyświetlona na ekranie logowania wraz z odnośnikiem do tematu, w którym można składać wyjaśnienia.
W zakresie nieprawidłowego działania serwisu i/lub kłopotów technicznych zgłoszenia można składać na forum w dziale Bugi.
II. Postępowanie reklamacyjne.
Reklamacje można składać pisemnie na adres firmy lub mailowo na adres: reklamacje@bwteam.pl
W każdym przypadku reklamacji należy podać dane wystarczające do identyfikacji konta gracza takie jak: nazwa gry, numer serwera, id postaci, nazwa postaci.
W każdym przypadku reklamacji należy w sposób możliwie jasny i zrozumiały opisać powód reklamacji oraz w miarę możliwości załączyć linki do wiadomości, tematu lub innej informacji na temat ustaleń w ramach postępowania przed-reklamacyjnego.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni roboczych.

III. BW Team przetestował serwis na konfiguracji wymienionej w §9 Wymagania techniczne i przedsięwziął wszelkie środki by serwis był z ww. konfiguracją zgodny.
BW Team nie gwarantuje kompatybilności serwisu ze sprzętem i lub oprogramowaniem innym niż wymienione w §9 Wymagania techniczne.
BW Team nie ma możliwości technicznych do stwierdzenia dlaczego serwis nie działa na komputerze użytkownika (co zazwyczaj wynika z używanego lub nie używanego oprogramowania antywirusowego/przeciwwłamaniowego , nieprawidłowej konfiguracji komputera użytkownika bądź efektu działania złośliwego oprogramowania), a jedynie może sprawdzić czy na danym oprogramowaniu (zgodnym z §9 Wymagania techniczne.) serwis działa poprawnie.
W przypadku wystąpienia konieczności uzyskania informacji ze źródeł zewnętrznych, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do ich uzyskania.
BW Team zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania/reklamacje, na które odpowiedź znaleźć można w temacie "FAQ - najczęściej zadawane pytania" dostępnym na forum gry.

§15
5. Więcej informacji nt ochrony danych osobowych oraz plików cookies możesz znaleźć w naszej /link/Polityce Prywatności/link/.

§16
Kontakt w sprawie premium sms: +48XXX Wielkość opłat wg taryfy operatora. (Numer zostanie uzupełniony w momencie wejścia regulaminu w życie.)
Przed wysłaniem PW upewnij się, że piszesz do właściwej osoby:
Admin ds. technicznych - Konrad
Admin ds. koncepcyjnych - SushiMaker

2

Friday, May 11th 2018, 1:26pm

Polityka prywatności oraz oświadczenie o ochronie danych (“Polityki”)

I. Informacje ogólne

Firma K2M Doradztwo Inwestycyjne, Maciej Prasal (dalej K2M lub BWTeam) z siedzibą w 93-519 Łódź, ul. Sokola 6/29, NIP: PL 729-203-03-87, REGON: 473243680, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w: Delegaturze Łódź - Górna, pod numerem II RHU 64111-55131/2004 jest właścicielem i administratorem niniejszego serwisu oraz serwisów w domenach: bloodwars.pl, bloodwars.interia.pl, czaswojny.pl, czaswojny.interia.pl, burningriders.pl, bloodwars.net, bwteam.eu, bwteam.pl, bloodwars.com.pl (zwanych dalej “Serwisami”).

Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach, w tym ich danych osobowych we wszystkich serwisach BWTeam, forach, grach online.
Niniejszy dokument określa tylko zasady i zakres ochrony danych osobowych stosowane przez BWTeam. Na stronach BWTeam mogą się znajdować odnośniki do stron internetowych lub usług osób trzecich. Jeżeli z nich korzystasz, obowiązują Cię zasady ochrony danych osobowych osób Trzecich. BWTeam nie sprawdza ani nie zatwierdza warunków ochrony danych osobowych u osób Trzecich.


BWTeam dokłada wszelkich starań by przetwarzać jak najmniej danych osobowych oraz by dbać o ich jak najlepszą ochronę.

Dane osobowe zarządzane przez BWTeam są przechowywane i przetwarzane w taki sposób by uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym.

Zbiór danych osobowych administrowanych i przetwarzanych przez BWTeam jest zgłoszony przez BWTeam do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

II. Organ nadzorczy.
Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych.
Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym adresem:
https://www.giodo.gov.pl/pl/493

III. Google Analitics
Nasz serwis korzysta z Google Analitics (“GA”), dostarczanej przez Google Inc. (“Google”) internetowej usługi do badania i analizy statystyk stron www. Do badania GA stosuje pliki “cookies”, czyli anonimowe pliki tekstowe, w których zapisana jest informacja nt Twojej przeglądarki oraz tego jak z niej korzystasz. Informacje są zazwyczaj przekazywane i przechowywane w anonimowej formie na serwerach Google w USA. Twój adres IP jest anonimizowany (poza wyjątkowymi przypadkami) przed przesłaniem na serwery Google. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=pl
Na nasze zlecenie Google tworzy dla nas raporty o aktywności na naszych stronach oraz świadczenie innych usług związanych z używaniem stron internetowych.
Adres IP uzyskany w ramach GA nie jest łączony z innymi danymi.
Jeżeli chcesz, w każdej chwili możesz zainstalować darmową wtyczkę do przeglądarki, która uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych w ramach GA. Jest ona dostępna pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Inną opcją jest zablokowanie cookies w przeglądarce. UWAGA! Uniemożliwi to korzystanie z naszego serwisu.

IV. Cookies.
“Cookies”, to anonimowe pliki tekstowe, w których zapisana jest informacja nt Twojej przeglądarki oraz tego jak z niej korzystasz. Pozwalają m.in.:
- przechowywać ustawienia użytkownika (tak by przy kolejnej wizycie w serwisie były domyślnie włączone)
- monitorować ruch w serwisie
- zapewniać bezpieczeństwo
- monitorować zachowanie użytkownika oraz wykrywać oszustwa

BWTeam używa własnych plików cookies niezależnie od plików stosowanych przez GA.
Stosowane przez nas pliki cookies mają ustawiony niewielki okres ważności, po którym są usuwane z Twojego komputera. Takie działanie pozwala przez pewien czas zachować Twoje spersonalizowane ustawienia do kolejnej wizyty w naszym serwisie.
Co możesz zrobić jeżeli nie życzysz sobie przechowywania plików cookies na swoim komputerze:
Możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki jednak nasz serwis nie będzie działał w ogóle lub jedynie w ograniczonym zakresie bez tych danych.
Możesz także usunąć pliki cookies (w tym automatycznie) po wizycie na naszych stronach internetowych. Sprawi to, że wszystkie Twoje spersonalizowane ustawienia zostaną skasowane i nie będą dostępne przy następnej wizycie.
By skorzystać z powyższych możliwości postępuj zgodnie z instrukcjami producenta Twojej przeglądarki internetowej.

V. Rodzaj i sposób przetwarzania danych.

Dane przetwarzane przy korzystaniu z serwisu, które w szczególnych sytuacjach mogą być danymi osobowymi:
Adres e-mail
Numer IP
Login
Nazwa użytkownika
Dane te przetwarzane są w celu realizacji umowy z użytkownikiem serwisu.
W przypadku adresu e-mail, za zgodą użytkownika, może on być również wykorzystywany do wysyłania okazjonalnych informacji dla użytkowników na temat istotnych zmian lub wydarzeń w naszych serwisach.

Dane osobowe:
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Numer rachunku bankowego
Powyższe dane nie są przetwarzane w naszym systemie informatycznym. Do wszystkich lub części z nich mamy dostęp w ramach realizacji umowy z użytkownikiem serwisu w przypadku realizacji płatności. Dane te są dostępne w systemie teleinformatycznym partnera (np. Banku, firmy pośredniczącej w obsłudze płatności itp) obsługującego płatność i podlegają automatycznej anonimizacji (są zastępowane anonimowym identyfikatorem) przy wprowadzeniu do naszego systemu informatycznego.
W szczególnych sytuacjach dane te są zapisywane i przechowywane w związku z realizacją zobowiązań wynikających z przepisów prawa.
Wybrane osoby w naszej firmie mają dostęp do tych dokumentów w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa.
Przykładowo: dokumentem takim jest Wyciąg Bankowy, na podstawie, którego rozliczamy podatki i który jest dokumentem w rozumieniu prawa, który mamy obowiązek przechowywać.
Po upływie okresu przechowywania wymaganego przez prawo dokumenty takie są niszczone bezpośrednio przez BWTeam lub wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.
Przed wysłaniem PW upewnij się, że piszesz do właściwej osoby:
Admin ds. technicznych - Konrad
Admin ds. koncepcyjnych - SushiMaker

3

Friday, May 11th 2018, 1:27pm

VI. Przetwarzanie przez osoby trzecie. Przekazywanie osobom trzecim.
Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych innym podmiotom.
Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom w związku z realizowaniem umowy z Tobą. Ma to miejsce jedynie wtedy gdy jest to konieczne do realizacji umowy, w szczególności może to dotyczyć np: operatorów płatności (poczty, banku, PayPal, PayU, innych firm i instytucji finansowych), operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych itp.
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym dla nas usługi statystyczne i marketingowe oraz inne mające na celu kształtowanie i rozwój oferty. W takiej sytuacji przekazywane są jedynie niezbędne dane. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów RODO (https://giodo.gov.pl/pl/file/10574) oraz niniejszej “Polityki”. Twoje dane zostaną usunięte przez wykonawcę niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usługi.
Twoje dane lub dostęp do nich mogą być przekazane podwykonawcom, w szczególności firmom informatycznym w zakresie niezbędnym do realizacji zleconych działań. W takiej sytuacji przekazywane lub udostępniane są jedynie niezbędne dane. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów RODO (https://giodo.gov.pl/pl/file/10574) oraz niniejszej “Polityki”. Twoje dane zostaną usunięte przez wykonawcę niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usługi.
Twoje dane mogą być przekazane Google Analitics, więcej informacji na ten temat znajdziesz w punkcie II niniejszej “Polityki”.
Twoje dane mogą być przekazane instytucjom państwowym w uzasadnionym przepisami prawa przypadku lub na wniosek sądu.
W przypadku sprzedaży serwisu lub jego części zazwyczaj wiąże się to także z przekazaniem danych osobowych zarejestrowanych w nim użytkowników. W takim przypadku nabywca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów RODO (https://giodo.gov.pl/pl/file/10574) oraz niniejszej “Polityki”.


VII. Prawo do sprawdzenia, zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych.
Wszelkich pytania nt ochrony danych osobowych możesz kierować do nas na rodo@bwteam.pl
Każdy z naszych użytkowników ma prawo sprawdzenia jakie dane osobowe na jego temat przetwarzamy oraz do otrzymania jednej bezpłatnej kopii tych danych. W przypadku każdej kolejnej kopii naliczona zostanie opłata ustalona indywidualnie, zależnie od wymaganego nakładu pracy związanego z przygotowaniem danych.
BWTeam dokłada wszelkich starań w celu anonimizacji użytkownika oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych do minimum. W związku z powyższym w celu otrzymania listy danych jakie są przetwarzane nt danej osoby konieczne jest osobiste stawienie się w miejscu wyznaczonym przez BWTeam wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość wnioskodawcy.

O ile przetwarzanie danych odbywa się na zasadzie zgody, każdy użytkownik ma dodatkowo prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych.
BWTeam ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych jeżeli: dotyczą one działań niezbędnych do realizacji umowy, realizacji zadań do jakich obliguje nas prawo (np prowadzenia księgowości), gdy użytkownik naruszył przepisy prawa a dane mogą być niezbędne do wyjaśnienia lub ustalenia odpowiedzialności użytkownika, gdy usunięcie danych mogłoby utrudnić lub uniemożliwić: ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń.

VIII. Prawo do składania skargi
Każdy użytkownik ma prawo do wnoszenia skarg do organu nadzorczego. Dane organu nadzorczego dostępne są w punkcie II niniejszej “Polityki”.

IX. Stosowane zabezpieczenia.

Wszelkie dane osobowe pobierane od Usługobiorców przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 256-bitowym.
Wszystkie informacje o Usługobiorcach przechowywane na serwerach BWTeam są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez BWTeam, właściciela Serwisu.
Przetwarzamy pobrane od Ciebie informacje zgodnie z polskim prawem o ochronie danych osobowych. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania danych w tajemnicy oraz do przestrzegania uregulowań dotyczących ochrony danych, a także są odpowiednio poinstruowani w tym zakresie. W przypadku procedury płatności (np za konto premium), Twoje dane są przekazywane w formie zaszyfrowanej przy wykorzystaniu protokołu SSL. Nasz system transmisji SSL jest certyfikowany przez firmy Nazwa.pl sp. z o.o., Home.pl S.A. oraz Letsencrypt.org (Internet Security Research Group (ISRG)).

X. Wiek
Wymaganym wiekiem do korzystania z naszych serwisów jest ukończone 16 lat. W przypadku osób młodszych wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

XI. Zmiana Polityki prywatności
BWTeam zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Obowiązuje aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronach Serwisu.
Przed wysłaniem PW upewnij się, że piszesz do właściwej osoby:
Admin ds. technicznych - Konrad
Admin ds. koncepcyjnych - SushiMaker

4

Friday, May 11th 2018, 1:27pm

Inne wymagane i opcjonalne oświadczenia:

Check box: (Wymagany) Oświadczenie o ukończonym 16 roku życia lub opcjonalna zgoda opiekuna prawnego.

Check box: (Wymagany) Nasza gra korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności /link/ oraz pod tym linkiem.
Zawartość linku:

Pliki cookies.
"Cookies" są to pliki umieszczane na komputerze użytkownika służące do:
- identyfikacji urządzenia - w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania oszustwom
- przechowywania ustawień - w celu zwiększenia komfortu z korzystania z naszych usług.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies jednak:
- są one niezbędne do działania naszego serwisu
- usunięcie "cookies" w trakcie korzystanie z serwisu spowoduje wylogowanie użytkownika
- usunięcie "cookies" po wylogowaniu z serwisu spowoduje usunięcie zapisanych w nich ustawień, przez co przy ponownym zalogowaniu do serwisu wymagane będzie ponowne ich ustawienie przez użytkownika.

Pliki "cookies" są całkowicie anonimowe. Pozwalają ustalić czy dany, anonimowy, użytkownik korzystał już wcześniej z danej przeglądarki oraz przechowywać dokonane przez niego ustawienia.

Więcej informacji nt ochrony danych znajdziesz w naszej <link> polityce prywatności.</link>


Check box. (Wymagany) Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Politykę prywatności.


Check box. (Wymagany) Niniejszym oświadczam, że używany przeze mnie adres e-mail nie zawiera Moich ani nikogo innego danych osobowych, w innym przypadku zobowiązuję się go zmienić niezwłocznie po zalogowaniu na adres e-mail nie zawierający danych osobowych.

<i> Więcej informacji znajdziesz tutaj /link do info poniżej/</i>
W związku z wprowadzeniem na terenie UE przepisów o RODO (ochronie danych osobowych), zabrania się używania w nazwie adresu e-mail danych osobowych, np:
- imienia
- nazwiska
- nazwy firmy
- akronimów (skróconego imienia i/lub nazwiska)
- innych danych osobowych
W przypadku jeżeli Twój e-mail zawiera dane <b>mogące</b> być uznane za osobowe (np. maciej.p@bwteam.pl) zaakceptowanie niniejszego punktu oznacza, że oświadczasz:
niniejszym oświadczam, że używany przeze mnie adres e-mail nie zawiera Moich ani nikogo innego danych osobowych.

<i> W ciągu 24h od pierwszego zalogowania po akceptacji niniejszych zmian będzie możliwa darmowa zmiana adresu e-mail.</i>


Check box. (Opcjonalny) Wyrażam zgodę na wysyłanie materiałów marketingowych na mój adres e-mail. (+5 dni premium na każdym koncie z wyrażoną zgodą marketingową. Bonus dostępny jednorazowo).*
* W ciągu roku zazwyczaj wysyłamy 3-4 maile zawierające informacje nt najważniejszych zmian i wydarzeń w grze.
Przed wysłaniem PW upewnij się, że piszesz do właściwej osoby:
Admin ds. technicznych - Konrad
Admin ds. koncepcyjnych - SushiMaker